Informacje Techniczne Liny Marlow

Ciężar właściwy (pływalność liny / materiału)

Ciężar właściwy jest miarą gęstości materiału; ciężar właściwy o wartości 1.0 jest równy gęstości 1 g na cm3 (tj. ciężar właściwy < 1 oznacza, płynięcie materiału). Poniższa tabela przedstawia ciężar właściwy niektórych materiałów powszechnie stosowanych w linach wytworzonych z włókien.

Materiał

PolipropylenHMPE (Dyneema®)Słodka wodaMorska wodaNylonPoliesterVectran®AramidyZylon®

Stal

Ciężar właściwy

0,910,981,01,031,141,381,411,441,54

7,85

Aramidy: Technora®, Nomex®, Kevlar®, Twaron®.

 

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe

Wszystkie materiały są w pewnym stopniu podatne na promieniowanie UV. Poniższa tabela przedstawia ocenę różnych materiałów w zależności od ich odporności na promieniowanie UV.

Materiał

PolipropylenHMPE (Dyneema®)NylonPoliesterVectran®Aramidy

Zylon®

UV ranking

254533

1

Aramidy: Technora®, Nomex®, Kevlar®, Twaron®.

 

Temperatura topnienia

Poniższa tabela przedstawia typową temperaturę topnienia lub rozkładu pewnych wspólnych materiałów do produkcji lin.

MateriałPolipropylenHMPE (Dyneema®)NylonPoliesterVectran®Aramidy

Zylon®

Temperatura topnienia
(w ° C)

170150220260330500

650

Aramidy: Technora®, Nomex®, Kevlar®, Twaron®.

 

Odporność Chemiczna

Niniejsza tabela przedstawia szczątkowe wartości wytrzymałościowe włókien syntetycznych po oddziaływaniu chemicznym w określonych warunkach.

Warunki badania

Szczątkowa wartość wytrzymałości

Rodzaj włókna

Związek chemiczny

Stężenie związku chemicznego w wodzieTemperaturaCzas oddziaływania (w godzinach)NylonPoliesterPolipropylenAramid

Dyneema®

Kwasy

Chlorowodorowy

34%20 oC1000%90%100%95%

100%

Azotowy

66%20 oC1000%70%100%95%

95%

Siarkowy

96%20 oC1000%100%100%40%

90%

Mrówkowy

90%20 oC1000%95%100%90%

100%

Octowy

100%20 oC10085%95%100%100%

100%

Zasady

Soda kaustyczna

40%20 oC10050%0%90%90%

100%

Soda kaustyczna

20%70 oC150100%0%100%85%

90%

Potas kaustyczny

40%20 oC10090%0%90%90%100%

Rozpuszczalniki

Trójchloroetylen

100%30 oC150100%95%80%100%

100%

Czterochlorek węgla

100%20 oC150100%100%100%98%

100%

Benzen

100%70 oC150100%100%100%98%

95%

Metakrezol

100%100 oC40%0%100%80%

100%

Czynniki utleniające

Nadtlenek wodoru

10%20 oC1000%100%90%95%

100%

 

Wytrzymałości i Wagi Lin

Wytrzymałości lin testowane są zgodnie z procedurami jakości firmy Marlow QA25 oraz 26. Generalnie, procedury te są zgodne z BS EN ISO 2307, jednakże wykorzystuje się również wiele innych międzynarodowo uznanych standardów badawczych w tym EN 1891, EN 892 and EN 564.

Masa liny określana jest poprzez ważenie próbki liny, której długość została zmierzona zgodnie z określonym obciążeniem. Dla większości lin obciążenie to obliczane jest w następujący sposób:

Obciążenie odniesienia (kg) = D2/8, gdzie D to średnica nominalna liny (mm).

Obciążenia: Firma Marlow Ropes określiła minimalną siłę zrywającą (lub czasem średnią siłę zrywającą). Jest to odpowiedzialność użytkownika do określenia odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa oraz bezpiecznego obciążenia roboczego. Ten współczynnik bezpieczeństwa musi zostać ustalony po rozważeniu wszystkich rodzajów ryzyka, czynników zmniejszających wytrzymałość oraz oczekiwanej żywotności liny.

Wytrzymałości lin w niniejszym katalogu podane zostały w kiloniutonach (kN). Jednostka ta jest prawidłowym miernikiem siły lub wytrzymałości na zerwanie.

Jednakże, większość osób zna określanie wytrzymałości w kilogramach (kg), dlatego też poniżej znajdują się przeliczniki z jednej jednostki na drugą:

kN na kg x 101.972

Kg na kN x 0.00981

 

Tabela wydłużania się lin (w zależności od materiału) pod naporem obciążenia

Tabela wydłużania się lin Marlow

Przechowywanie

Liny powinny być przechowywane w odpowiednim czystym i suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego i z dala od ekstremalnych temperatur. Liny nie powinny być przechowywane na brudnej podłodze lub przeciągane po brudnym podłożu – brud i żwir mogą pracować między włóknami i przyczyniać się do uszkodzeń związanych z abrazją. Produkt należy trzymać z dala od substancji chemicznych, a w przypadkach długotrwałego przechowywania należy go polewać wężem świeżą wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń i soli, które mogą mieć wpływ na jego trwałości i wydajność.

Zwijanie

3 -pasmowe liny mogą ulec uszkodzeniu, jeżeli są zdejmowane ze zwoju w niewłaściwy sposób. W takim przypadku, należy przekręcić zwój i wycofać linę ze środka – lina powinna działać poprawnie bez załamań. Splecione liny mogą ulec nadmiernemu skręceniu przez nieprawidłową obsługę. Liny te powinny być zawieszone w sposób, który uniemożliwi ich skręcanie i zapewni im swobodny obrót. Lina dostarczona na szpuli powinna mieć możliwość swobodnego obracania się na centralnym kołku, aby umożliwić jej wyciągnięcie z górnej warstwy. Nigdy nie należy brać liny ze szpuli leżącej na boku, chyba że umieszczona jest ona na obrotnicy.

Krążki, krążki linowe i rolki

Gdy lina znajduje się na krążku następuje zmniejszenie jej wytrzymałości i żywotności. Dla większości niewyspecjalizowanych zastosowań, krążek o średnicy 8-10 razy większej niż średnica liny wystarczy, jednakże niektóre materiały takie jak aramidy mogą wymagać zastosowania krążka o średnicy do 20 razy większej. Profil rowka w krążku powinien wspierać całą linę. Normalnie, półkole o średnicy większej o 10% niż średnica liny jest właściwe. Należy unikać V-kształtnych rowków na krążku, ponieważ ściskają one linę i posiadają punkty lokalnego tarcia, które zmniejszają żywotność liny. Krążki powinny się swobodnie obracać.

Wciągarki i przyciągarki

Podczas procesu nawijania, lina powinna być dokładnie i ciasno nawinięta na wciągarkę. Można to osiągnąć poprzez nawijanie naprężonej liny. Lina nawijana w stanie luźnym będzie bardziej podatna na zakopanie wśród zwojów poprzedniej warstwy. Długość liny, która może być przechowywana na bębnie wyciągarki lub szpuli, można obliczyć w następujący sposób:

Długość (m) = {710542 x T(F2-D2)} / d2

Gdzie:

T = odległość w metrach

F = średnica kołnierz w metrach

D = Średnica bębna w metrach

d = Średnica liny w milimetrach